cijfersinzicht.nl
cijfersinzicht logo

Cijfersinzicht
Stokerij 49
8401 EC Gorredijk

mob: 06 - 24437101
kvk 52286843


Salarisadministratie


Cijfersinzicht kan voor u de volledige salarisadministratie verzorgen. Ons basispakket bestaat uit het verwerken van
de periodieke (meestal maandelijkse) salarismutaties.

Salarisadministratie vanaf slechts € 8,50 per loonstrook

Cijfersinzicht werkt met het online salaris- en personeelsprogramma NMBRS.
Het voordeel van  hiervan is dat u de verwerking van de salarissen overlaat aan
Cijfersinzicht, maar wel altijd toegang heeft tot het online programma NMBRS
voor al  uw salaris- en personeelsinformatie. Met uw eigen login krijgt u de
beschikking over een scala aan informatie. Het spreekt voor zich dat de loonstroken
en overzichten automatisch voor u klaar staan en dat de loonaangifte voor u wordt
gedaan. Daarnaast krijgt u de beschikking over een essentieel en handig
personeelsinformatiesysteem.

Verlof- en verzuimregistratie

U kunt online het verlof van uw medewerkers registreren. Het  verlofsaldo wordt automatisch berekend en
u kunt eenvoudig de verlofaanvragen registeren. Ook kunt u het verzuim registreren en begeleiden, waardoor uw werknemers weer sneller aan de slag kunnen en daarnaast voldoet u aan de Wet Verbetering Poortwachter. U  ontvangt automatisch per email signalen indien een actief verzuimdossier actie behoeft.

Digitaal dossier

Zijn alle indiensttredingsformulieren ingeleverd? Wanneer was het laatste functioneringsgesprek? Wie hebben
allemaal een sleutel van kantoor? Heeft de werknemer zijn laptop al ingeleverd? Deze zaken kunt u eenvoudig bijhouden. Het is mogelijk om bij iedere werknemer (bijvoorbeeld gescande) documenten op te slaan.

Medewerkerslogin

Het is  mogelijk uw medewerkers te geven wat zij willen: overal en altijd inzicht in hun persoonlijke gegevens. Uw medewerkers kunnen online verlof aanvragen dat via een flexibel in te richten goedkeuringsproces wordt behandeld
en verwerkt. U heeft uw verlofadministratie dan altijd direct op orde. Daarnaast zijn uiteraard de loonstroken en jaaropgave beschikbaar.

Kortom bij Cijfersinzicht gaat salarisadministratie leven. Met  NMBRS heeft u ook als kleine organisatie in het MKB
de voordelen van een totaalconcept, want salarisadministratie is meer dan het draaien van een loonstrook!


cijfersinzicht salaris